Barın İnşaat, müşterinin gereksinimlerini iyi analiz eden, iş devamlılığında ve çalışma ortamlarında çalışan memnuniyetini artıran, organizasyonel ve işletmesel sonuçları iyileştirmek için performans verileri toplayan ve bunları analiz eden etkin bir kalite yönetim politikasına sahiptir..

Kalite Tesadüf Değildir

Firmamız bu kalite yönetim politikasının uygulanmasına ve sürdürülebilir olmasına tamamen adanmıştır ve her bir çalışanın buna katkıda bulunmasını ve destek vermesini sağlar. Firmamız kalite temininde planlama ve hazırlık sürecinin anahtar rol oynadığı düşüncesinden yola çıkmaktadır.

Kalitenin Sınırı Yoktur

Öncelikli hedefimiz nihai müşterimizin (kullanıcı, işletmeci) ihtiyaçlarını tanılamak, değerlendirmek ve bunların ışığında kusursuz bir planlama organizasyonu oluşturmaktır.

Kalite standartlarımız Barın İnşaat’ın çalışma yöntemlerini sürekli geliştirme taahhüdünün bir parçası olarak sürekli güncellenecek ve geliştirilecektir.


Barın İnşaat