Barın İnşaat


Önce İş Güvenliği!


İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz, sürdürülebilir politikalara, uygulamalara ve süreçlere dayanmaktadır:


  • İşle ilgili ölümlerin ve kalıcı sakatlıkların ortadan kaldırılması ve işle ilgili diğer tüm yaralanmaların sistematik olarak azaltılması.

  • Ekip güvenliği performansını sürekli iyileştirme.

  • Çalışanların fiziksel ve zihinsel refahını teşvik etmek.

  • İşlemlerin emniyetli bir şekilde sunulmasıyla ilgili tüm yasal, düzenleyici ve sözleşmeye bağlı şartlara uyma.

  • Güvenli, sürdürülebilir ve verimli operasyonları yönetmek için yönetim sistemleri ve uygulamaları geliştirme ve uygulama.

Her şeyden Önce İş Güvenliği

Çalışanlarımız, taşeronlarımız, müşterilerimiz ve topluluklarımız için mümkün olan en güvenli iş sahalarını oluşturmak ve korumak ana hedefimizdir.


Barın İnşaat